Základy chemie

XVIII. Látkové množství (z chem. rovnic)

XVIII. Látkové množství (z chem. rovnic)

- vycházíme z chemických rovnic

- postup výpočtu: 1) zadání

                          2) rovnice - upravit !!!!

                          3) označit látku A a B

                          4) zápis

                          5) vzorec

                                6) výpočet

                                7) odpověď

A - látka, kterou známe

B - látka, kterou počítáme

a, b - stechiometrický koeficient - číslo před značkou či vzorcem

m - hmotnost látky

M - molární hmotnost

 

Nejlépe si to vysvětlíme na příkladu :

Kolik dm3 O2 vznikne z 40,2 g HgO ?

Sestavíme rovnici:

 

Zadání :

m(A) = 40,2 g HgO

m(B) =   ?    g  O2

M(A) = 217 g/mol HgO

M(B) = 32 g/mol O2 

(32 proto, že kyslík tvoří vždy 2-molekulové sloučeniny)

Pozn.: Jestliže před vzorcem či značkou není žádná číslice, tak se tam automaticky dává 1.

Dosadíme do vzorce :

Výpočet dm3 :

32 g O2 ............................... 22,4 dm3

2,96 O2 ...............................    x   dm3

x = (zaokrouhleno) 2 dm3 O2

Z 40,2 g HgO (oxidu rtuťnatého) vzniknou 2 dm3 O2.

Předchozí