Základy chemie

XVII. Látkové množství

XVII. Látkové množství

- je fyzikální veličina

- vzorec: n = m/M

(Kde n = počet molů, m = hmotnost látky, M = molární hmotnost)

- jednotka:  u n je jednotka mol

                  u m je jednotka kg

                  u M je jednotka kg/mol

Avogardova konstanta :

Každý 1 mol jakékoliv látky má vždy 6,022.1023 částic.

1 mol jakéhokoliv plynu má vždy objem 22,4 dm3 (litrů) !

Př:

Kolik kg CaCO3 (vápence) .... n = 3 mol, M = 100 g/mol ?

m = n . M

m = 1 . 300 g

m = 300 g = 0,3 kg

 

Kolik molů ....................................... v MgO, m = 200 g ?

n = m/M              M(MgO) = Mg = 24 g/mol, O = 16 g/mol

n = 200/40 mol

n = 5 mol

 

Jaká je molární hmotnost CaO ..... n = 2 mol, m = 112 g ?

M = m/n

M = 112/2 g/mol

M = 56 g/mol

 

Kolik dm3 ........................................... v CO, m = 140 g ?

n = m/M              M(CO) = C = 12 g/mol, O = 16 g/mol

n = 140/28 mol

n = 5 molů  

1 mol CO ............................. 22,4 dm3

5 mol CO ............................. 112 dm3

Předchozí                                                                   Další