Základy chemie

XVI. Průběh chemické reakce

XVI. Průběh chemické reakce

1) druh látky

2) teplota

3) koncentrace látek

4) velikost plošného obsahu látek - některé se drtí nebo některé se spečou

5) užití katalyzátorů - jsou to látky, které usnadní reakci, ale sami se jí nezúčastní

6) reakce podle tepla dělíme:

   a) exotermická (ex - ven) - teplo vzniká při reakci

   b) endotermická (endo - dovnitř) - teplo musíme dodat

Předchozí                                                                   Další