Základy chemie

XV. Základní prvky (Vzácné, netečné plyny)

XV. Základní prvky (Vzácné, netečné plyny)

- nacházejí se v VIII.A skupině, mají 8 val.e- (úplný oktet)

- mají nízkou chem. reaktivitu, proto se téměř s ničím neslučují

- ale podařilo se je přesto sloučit (fluorid kryptonu, radonu, ....)

- patří mezi ně Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon

- značky: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

- získávají se destilací vzduchu

Helium (He) - velmi lehký plyn, produkt term.- jader. fúze

                   - užití: meteorologické balóny

Neon (Ne) - užití: neonové zářivky "neonky"

Argon (Ar) - užíti: ochranná atmosféra uvnitř žárovek

Krypton (Kr) - užití: dříve užíván jako náplň do blesků fotoaparátů

Xenon (Xe) - užití: xenonové výbojky - intenzivní záblesky

Radon (Rn) - radioaktivní, užití: ozařování nádorů

Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Inertn%C3%AD_plyn

Předchozí                                                                   Další