Základy chemie

XIII. Základní prvky (Polokovy)

XIII. Základní prvky (Polokovy)

2) Polokovy

Nacházejí se ve 4. skupině a tutíž mají 4 val. e- (tvoří kationty a nebo anionty - podle prostředí)

Křemík (Si) - v přírodě sloučený (křemen a jeho odrůdy)

                 - v dutinách sopek, křemičitany (živce, slídy ..)

                 - užití: výroba skla, elektrotechnika, optika ...

Germanium (Ge) - vzhled polokovu: křehký, krystalická látka

                         - tmavé zbarvení, kovový lesk

                         - elektronika, optika

Něco navíc: Aktivní uhlí (živočišné a dřevěné uhlí)

- velký povrch, na který se vážou plyny a barviva (kromě CO), užití: filtry a plynové masky

Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polokov

Předchozí                                                                   Další