Základy chemie

XII. Základní prvky (Kovy)

XII. Základní prvky

1) Kovy

- vlastnosti: kovy jsou pevné (až na Hg - rtuť), tažné, kujné, pružné, tvrdé, dobrá vodivost elektřiny a tepla

Slitiny - jsou to pevné směsi (pevný roztok) - lepší vlastnosti (např.: bronz - měď + cín)

Železo (Fe) - čisté Fe je magnetické Fe3O4 (magnetit)

                    užití: elektromagnety, ocel - slitina Fe a C (1 %),

                            litina - těžká - slitina Fe a C (4 %)

Cín (Sn) - cín je světle šedý kov, jedovaté, historické nádobí

               užití: součást staniolu, pájecí materiál

Olovo (Pb) - je těžké, jedovaté, měkké, kujné, nízký bod tání

                  užití: olověné akumulátory, dříve jako střelivo

Hliník (Al) - šedý lesklý kov, lehký, křehký, nelze obrábět, el. vodič

                  užití: slitina - dural, termit - svařování kolejnic

                Aluminotermie - výroba kovů z těžko tavitelných rud

                   2 Al + Fe2O3 ---------> Al2O3 + 2 Fe

Zinek (Zn) - na vzduchu stálý - nerezaví, šedý lesklý kov, el. vodič

                   užití: pozinkování předmětů, součást baterií       

Stříbro (Ag) - šedý lesklý kov, el. vodič, na vzduchu černá,

                     užití: klenotnictví

Zlato (Au) - měkké, na vzduchu stálé, drahé, žlutý lesklý kov

                  užití: slitiny (s Cu) nebo (s Pt či Sn), lékařství, šperky,

                        počítačové čipy - dobrý el. vodič

Měď (Cu) - el. vodič, vodič tepla, oranžovo-žlutý lesklý kov

                 užití: vodiče, dráty, plechy, mosaz, modrá skalice

Alkalické kovy

- I.A skupina - 1 val.e-

- slučivé - v přírodě sloučené (tvoří kationty)

- jsou to Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

- lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium, francium

- na vzduchu hoří, H2O prudce rozhládají na H2 a O2

2 K + 2 H2O → 2 KOH + H2

- můžeme je rozpoznat podle barvy plamene:

lithium - červená

sodík - žlutá

draslík - oranžová

rubidium - tmavě oranžová

cesium - fialová

francium - ? - pravděpodobně tmavé zbarvení

- v přírodě sloučeniny:

NaCl - Chlorid sodný (sůl kuchyňská, kamenná)

KCl - Chlorid draselný (hnojivo - Draslo)

Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov

Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkalick%C3%BD_kov

Předchozí                                                                   Další