Základy chemie

XI. Chemické rovnice

XI. Chemické rovnice

- je to zápis chemické reakce

- l = p .......... l ----> p (levá strana se musí rovnat pravé)

- např.:    

H + O ---------> H2O  (špatně, musíme vyčíslit)

Molekula plynu má vždy 2 sloučené atomy (O2, H2, N2, aj.. ).

Molekula halogenu má vždy 2 sloučené atomy (F2, Cl2, Br2, I2).

H2 + O2 ---------> H2O  (špatně, musíme vyčíslit)

Levá strana se musí rovnat té pravé. Máme na levé 2 vodíky, 2 kyslíky a na pravé 2 vodíky a pouze 1 kyslík.

Řešení: Před vzorec H2O musíme napsat 2, abychom dostali požadované 2 kyslíky na pravé straně, ale pozor, současně dostaneme 4 vodíky téže na pravé straně.

Pozn.: Můžeme si toto představit pomocí matematiky:

2H2O .......... 2*( H2O ) z toho 2*H2 = 4 vodíky

                                         2*O = 2 kyslíky

A výsledná vyčíslená rovnice vzniku vody je:

 2H2 + O2 ----------> 2H2O

Ověříme správnost zkouškou: 4 vodíky a 2 kyslíky (na levé) = 4 vodíkům a 2 kyslíkům (na pravé).

Někdy se ale stává, že dostaneme tuto kombinaci:

N + H ------------> NH3 (amoniak; čpavek)

Existuje jedna taková poučka:

Lichý počet plynů nebo halogenů na levé nebo pravé straně musí být vynásoben 2.

Nejprve doplníme dvojky na značky plynů (N, H).

N2 + H2 --------------> NH3

A podle poučky uveřejněné výše, doplníme dvojky:

N2 + H2 --------------> 2NH3    (trojka u vodíku)

A konečné vyčíslení:

N2 + 3H2 ---------------> 2NH3

Ověříme správnost zkouškou: 2 dusíky a 6 vodíků (na levé) = 2 dusíkům a 6 vodíkům (na pravé).

Další př:     4P + 5O2 ---------> 2P2O5

                       2Fe + 3Cl2 --------> 2FeCl3

Zákon o zachování hmotnosti

- poprvé jej stanovili Lavoisier, Lomonosov

- Součet hmotnosti reaktantů se rovná součtu hmotnosti produktu. (zákon o zachování hmotnosti)

př.:  H2 + Cl2 ----------> HCl                  H2 + Cl2 ----------> 2HCl

      2*1 + 2*35 --------> 1+35           2*1 + 2*35 ----------> 2*1+ 2*35

          2 + 70 -----------> 36                  2 + 70 --------------> 2 + 70

                 72 -----------> 36                                  72 = 72

Předchozí                                                                   Další