Základy chemie

VIII. Prvek

VIII. Prvek

- prvky jsou chemicky čisté látky, jsou jednoduché - pouze např.: F (fluor), S (síra) atd.

- jejich nejmenší částicí je atom

Dnes existuje asi 114 prvků, z čehož 92 je přírodních např.: O, Si, Al, N; zbytek byl synteticky připraven v laboratoři např.: Seaborgium, Bohrium, Hassium, Meitnerium aj..

Názvy prvků se odvozovaly od: vlastností, země, jména vynálezce ...

Prvky mají i své značky - např.: S (síra), He (helium), C (uhlík) atd.

- ze značky lze vyčíst: Název prvku, počet atomů, atomovou hmotnost, Z, A

Př:

tři atomy chromu - 3 Cr

osm atomů dusíku - 8 N

sedm atomů zlata - 7 Au

Atomy se dělí na: 1) volné - nesloučené

                        2) vázané - sloučené v molekulu

Molekula - je to částice látky složená ze sloučených atomů.

Molekula plynu má vždy 2 sloučené atomy (O2, H2, N2, aj.. )

Molekula halogenu má vždy 2 sloučené atomy (F2, Cl2, Br2, I2)

Výjimku tvoří síra a fosfor.

Síra má v molekule 8 sloučených atomů - S8.

Fosfor má v molekule 4 sloučené atomy - P4.

Prvky jsou seřazeny v Periodické tabulce prvků.

Periodická tabulka prvků

- prvky poprvé seřadil D. I. Mendělejev (rus) - chemik

- prvky jsou seřazeny do tabulky podle Z

- tabulka je rozdělena:

1) na I. - VIII. skupinu - podle val. e-

2) na 7 period - jako vrstev at. obalu

3) na kovy, polokovy, nekovy a vzácné netečné plyny

Periodická tabulka prvků (kliknout pro zobrazení)

Předchozí                                                                 Další