Základy chemie

VII. Atom

VII. Atom

Atom se skládá z obalu a jádra.

Obal - je záporný, obsahuje elektrony, nejvíce může mít 7 vrstev (K, L, M, N, O, P, Q) nebo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). V první vrstvě jsou maximálně 2 elektrony, v ostatních maximálně 8 elektronů.

Jádro - je kladné, obsahuje protony a neutrony - protony mají kladný náboj - označují se jako p+ a neutrony, jelikož nemají kladný ani záporný náboj, označují se n0.

Číslo Z - neboli protonové číslo - udává počet protonů v jádře (jen p+)

Číslo A - neboli nukleonové číslo (od lat.: nukleus - jádro) - udává počet protonů a neutronů v jádře (jen p+ + n0)

Atom je elektricky neutrální, protože počet protonů se rovná počtu elektronů.

V jiném případě - pokud má atom méně nebo více elektronů, už není atomem, ale iontem - kationty - kladné, anionty - záporné

Nuklidy - jsou to atomy, které mají stejný počet protonů i neutronů (např.: C - uhlík)

Valenční elektrony - jsou to elektrony, které se nacházejí v poslední vrstvě obalu, od nich se odvíjí oxidační čísla (např.: Na - 1 val. e- ..... NaI)

Izotopy - atomy prvku, které mají stejné Z, liší se počtem neutronů (A). Viz obrázek

Předchozí                                                                   Další