Základy chemie

VI. Stavba látek

VI. Stavba látek

Difúse - pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky (např.: rozpouštění hypermanganu ve vodě)

- částice látek: molekula, atom, iont (starší název ion)

- neustálý pohyb - Brownůw pohyb - (kmitání částic)

- skupenský stav: 1) plynné - částice se pohybují ve velkých vzdálenostech - přitažlivé síly minimální

                           2) kapalné - částice se pohybují v malých vzdálenostech - přitažlivé síly velké; kapaliny tečou

                           3) pevné - částice pohybují kmitavě, přitažlivé síly velmi velké, uspořádání v krystalové mřížce

Změna skupenství:

Zahřívání - zrychlení pohybu částic

Ochlazování - zmenšení pohybu

Předchozí                                                                   Další