Základy chemie

V. Hoření

V. Hoření

- neboli oxidace

- hoření podporuje kyslík O2

1) Hořlavá látka zahřátá na určitou teplotu (teplota vznícení)

2) Přísun kyslíku - vzduchu

Požár

- hašení: 1) ochlazení pod zápalnou teplotu

                 2) zamezit přístup O2 (kyslíku)

- hasící prostředky: voda, písek, deka, atd.

- hasící přístroje: vodní, pěnový, práškový, sněhový, s oxidem uhličitým, halonový (nesmí se hasit s ním v místnosti, hašením se uvolňuje jedovatý plyn fosgen)

"Oheň - Dobrý sluha, ale zlý pán".

Rovnice hoření ethanolu (lihu):

C2H5OH + 3 O2 --------------> 3 H2O + 2 CO2

Rovnice hoření methanolu:

2 CH3OH + 3 O2 --------------> 4 H2O + 2 CO2

Rovnice hoření vodíku a kyslíku:

2 H2 + O2 --------------> 2 H2O

Předchozí                                                                   Další