Základy chemie

IX. Sloučenina

IX. Sloučenina

- je to chemicky čistá látka, složená z prvků (např.: CO2 - C (uhlík), O (kyslík))

Druhy sloučenin :  1) dvouprvková - H2O, CO2, PbS aj.

                                 2) víceprvková - C6H12O6, NaHCO3, H2SO4 aj.

- nejmenší částicí je molekula

Např.: 9 H2O - devět molekul vody

         3 H2SO4 - tři molekuly kyseliny sírové

Ze vzorce sloučeniny poznáme:

1) název sloučeniny

2) počet molekul

3) počet sloučených atomů, jejich poměr

4) počet a poměr prvků

5) molekulová hmotnost (nebo molární hmotnost)

Molekulová (či molární) hmotnost: součet atomových hmotností v molekule.

H2SO4 = 98 g/mol

H = 1 g/mol ...................... H2 = 2 * 1 = 2

S = 32 g/mol ................... S = 32 * 1 = 32

O = 16 g/mol ................... O4 = 16 * 4 = 64

64+32+2 = 98 g/mol.

Předchozí                                                                   Další