Základy chemie

IV. Voda & Vzduch

IV. Voda & Vzduch

Voda (H2O) - oxid vodný

- výskyt 71 % Země, je na Zemi zastoupena ve všech skupenstvích - kapalné, plynné, pevné (led, sníh)

- Druhy : 1) podzemní - tvrdá, pitná, pramenitá, studniční

                 2) povrchová - měkká, užitková, dešťová, říční

                 3) mořská - slaná

                 4) minerální - léčivá, lázně

Voda měkká neobsahuje téměř žádné minerály.

Voda tvrdá obsahuje velmi velké množství minerálů, jak se vsakovala, pronikaly do ní minerály obsažené v půdě a zároveň se také přes písek filtrovala - takže je pitná a dokonce i minerální.

Voda pitná - můžeme pít, neobsahuje bakterie, např.: voda z vodovodu

Voda užitková - neměli bychom pít, lze se s ní umývat či zalévat rostliny, např.: mělké studny

Voda odpadní - nesmíme vůbec používat - putuje přímo do čističky, např.: splašková voda

                           - dříve putovala do řek, kde probíhal proces samočištění (bakterie  rozkládaly organický materiál) - dnes čističky - proces usazování, chemického a biologického (bakterie) čištění.

Voda destilovaná - z ní procesem destilace odstraněny minerály, použití: do automobilových akumulátorů, apod.

 

Vzduch

- roztok, který tvoří atmosféru

- složení: N2 - dusík - cca 78 % atm.

              O2 - kyslík - cca 21 % atm.

              zbylé 1 % - 0,03 % CO2 , 0,03 % H2 , 0,94 % vzácné, netečné plyny (neon, xenon, argon aj.)

N2 - dusík - nepodporuje hoření, tlakové nádoby - zelený pruh, využití: lékařství

O2 - kyslík - potrěbný k dýchání, nehoří, ale podporuje hoření, rozpustný ve vodě, tlakové nádoby - modrý pruh, využití: autogen - řežání kovů, svařování

H2 - vodík - nejlehčí plyn, tlakové nádoby - červený pruh, dnes většina sloučena na vodu

CO2 - oxid uhličitý - skleníkový efekt, oteplování, potřebný pro rostliny

Vzácné, netečné plyny - Helium (He) - meteorologické balóny, Neon (Ne) - zářivky, Radon (Ra) aj.

Kapalný vzduch - 190 °C, využití: destilace - v průmyslu

Čistota ovzduší - smog, kyselé deště aj.

Předchozí                                                                   Další