Základy chemie

III. Procentuální složení roztoku

III. Procentuální složení roztoku

- slouží k zjištění kolika procentní roztok máme

Lze vypočítat pomocí vzorce:

w = m(s)/m

w = hmotnostní zlomek (počet procent) - nikdy nesmí být větší nebo roven 1

m(s) = hmotnost složky (např.: modrá skalice, chlorid sodný apod.)

m = hmotnost celého roztoku

Pozn.: w vždy vychází nějaké desetinné číslo a abychom jej přepsali do procent, stačí posunout desetinnou čárku o dvě místa doprava, protože 1 % je setina z celku.

Odvozené vzorce:

w = m(s)/m       (základní)

m = m(s)/w                           

m(s) = w * m

Pozn.: Pokud máme hmotnost v jiných jednotkách (např.: kg, g, mg), musíme převést na stejné jednotky.

Př.: Připrav roztok z 50 g cukru a 150 g vody. Kolika % roztok vznikne ?

Zápis: m(s) - cukr = 50 g (hmotnost pouze složky !)

          m = 50 g + 150g = 200 g (hmotnost roztoku celého, jak vody, tak cukru)

          w = ?

w = m(s)/m

w = 50/200

w = 0,25 = 25 %          Máme 25 % roztok.

Předchozí                                                                   Další