Základy chemie

II. Oddělování složek směsí

II. Oddělování složek směsí

Složky směsí se oddělují následujícími způsoby:

1. Filtrací (přes filtrační papír či filtr)

2. Usazováním (usazování látky s větší hustotou do vrstvy látky s nižší hustotou - např.: usazování jílů na dně moří, jezer a řek)

3. Odstřeďováním - v odstředivkách - pomocí odstředivé síly

4. Přebíráním

5. Plavením - proudem vody či proudem vzduchu

6. Magnetickou silou - pomocí magnetického pole

7. Přesíváním

8. Destilací - využití různého bodu vazu u různých látky - ropný průmysl, destilace lihu z vína aj.

9. Krystalizací, odpařováním

10. Sublimací - schopnost látek se vypařovat z pevného přímo do plynného skupenství - např.: jód

Předchozí                                                                   Další