Základy chemie

I. Směsi a roztoky

 I. Směsi a roztoky

Směs - vzniká smícháním dvou a více látek (složky směsi si zachovávají své vlastnosti)

Druhy směsí: různorodé a stejnorodé

Různorodá směs (heterogenní) - lze spatřit složky směsi očima či pod mikroskopem

Druhy heterogenních směsí:

1. suspenze - Látka kapalná a pevná - (nerozpustná)

2. emulze -  Látky kapalné (2 a více) - (nerozpustná)

3. pěna - Látka kapalná a plynná - převaha plynné látky - (nerozpustná)

4. aerosol - (mlha nebo dým)

- mlha - látka kapalná a plynná - převaha kapalné látky - (nerozpustná)

- dým - látka plynná a pevná - převaha plynu - (nerozpustná)

Stejnorodá směs (homogenní) - neboli roztok - je složen z rozpouštědla (voda, ethanol, aj.) a látky rozpustné - nelze spatřit složky roztoku očima ani pod mikroskopem

Druhy homogenních směsí:

   1. podle skupenství - plynné - vzduch, zemní plyn, ...

                                    - kapalné - ropa, benzín, ...

                                    - pevné - slitiny kovů, ocel, sklo, ...

   2. podle rozpouštědla - vodný (roztok)

                                        - acetonový (roztok)

                                        - lihový (roztok)

Roztoky se dělí na koncentrované a zředěné.

Koncentrované - látky v roztoku je velmi mnoho až 99% ( z praxe např.: koncentrované džusy, sirupy aj.)

Zředěné - látky v roztoku je velmi málo až 0,1 % (většinou se ředí vodou či lihem) - (z praxe např.: zředěné kyseliny - H2SO4 )                                                   

                                                                                                 Další